Reklamácie a vrátenie tovaru

V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 112/2014 Z.z.) môžete tovar zakúpený v našom internetovom obchode vrátiť do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote zaslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu (pribalený k zásielke). Toto právo platí aj v prípade, ak si zákazník tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne priamo u predajcu.

V prípade reklamácie alebo vrátenia tovaru je nutné túto skutočnosť vopred oznámiť e-mailom konateľovi spoločnosti na palstav@gmail.com .Reklamácie a vrátenia tovaru, ktoré nebudú vopred oznámené e- mailom nebudú prevzaté. Nezasielať oznámenia o reklamácii na vlnytinka@vlnytinka.sk

  1. Tovar je potrebné vrátiť na adresu prevádzky (PALSTAV-PS, s.r.o., Poštárka 4137/16A, 085 01 Bardejov) nepoškodený  a odporúčame v originálnom balení. Balík je kompletný vrátane darčeku k objednávke. Dokument na stiahnutie: Odstúpenie od zmluvy

Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý.

Vo vrátenej kúpnej cene nebude  zahrnutý poplatok za vami vybraný spôsob platby a náklady na poštovné.

 

Platné od : 8.8.2021