Reklamácie a vrátenie tovaru

V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 112/2014 Z.z.) môžete tovar zakúpený v našom internetovom obchode vrátiť do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote zaslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo platí aj v prípade, ak si zákazník tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne priamo u predajcu.

V prípade reklamácie a vrátenia tovaru je nutné túto skutočnosť vopred oznámiť mailom  konateľovi spoločnosti na palstav@gmail.com . Reklamácie a vrátenia tovaru, ktoré nebudú vopred oznámené mailom nebudú prevzaté. 

Tovar je potrebné vrátiť na adresu prevádzky (PALSTAV-PS, s.r.o., Poštárka 4137/16A, 085 01 Bardejov) nepoškodený v originálnom balení, kompletný vrátane darčeku k objednávke. Dokument na stiahnutie: Odstúpenie od zmluvy

Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý.

Vrátenie tovaru je spoplatnené manipulačným poplatkom vo výške 5 % z hodnoty tovaru.