Podmienky ochrany osobných údajov

Ochrana Osobných údajov

 Spoločnosť  PALSTAV-PPM, s.r.o., Poštárka 4137/16A, 085 01 Bardejov, IČO: 54 587 361, zapísaná v OR Okresný súd Prešov, (ďalej len "správca"/"predávajúci")  spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), nasledujúce osobné údaje:

 • meno, priezvisko
 • e-mailovú adresu
 • telefónne číslo
 • adresu/sídlo

Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy. Spracovanie osobných údajov je vykonávané PALSTAV-PPM s.r.o. , teda správcom osobných údajov.

Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán.
Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 62 odst. 3 z.č. 351/2011, o elektronických komunikáciách, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť.

Ďalšími príjemcami vašich osobných údajov budú tieto firmy:

 • Prevádzkovateľ e-shopového systému Shoptet
 • Firma Unihost s.r.o. (správca serverov) 
 • Slovenská pošta
 • Zásielkovňa
 • Slovak Parcel Service s.r.o.
 • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ. Správcu webovej stránky www.vlnytinka.sk  je možné kontaktovať na emailovej adrese vlnytinka@vlnytinka.sk

Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.vlnytinka.sk  používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

 

 • merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach;
 • základné funkčnosti webových stránok.
 • Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

 

Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.

Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení,
 • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu,
 • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu,
 • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy,
 • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

 

Súhlas  so spracovaním osobných údajov pre účely zobrazovania marketingových ponúk

 Spoločnosť  PALSTAV-PPM s.r.o., Poštárka 4137/16A, 085 01 Bardejov, IČO: 54 587 361, zapísaná v OR Okresný súd Prešov, odiel s.r.o., 
(ďalej len "správca“/ "predávajúci") spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:

 • marketingové cookies (anonymné);
 • aktivita užívateľa (prehliadané produkty a stránky, nákupné správanie)

 Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:

 • marketingového spracovania Vašich nákupných preferencií, ak túto dobu nepredĺžite.
 • personalizácie (teda prispôsobenia) obchodných ponúk alebo kampaní.
 • Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 90 dní a to za účelom:

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 • Poskytovateľom služby Shoptet a.s. prevádzkovanej spoločnosťou Shoptet a.s., Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, CZ
 • Poskytovateľom služby Facebook Ads, prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA;
 • Poskytovateľom služby Google AdWords, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním listu alebo e-mailu na vlnytinka@vlnytinka.sk.

Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 • vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť vzatie bude mať za následok zabránenie spúšťania remarketingových kódov reklamných nástrojov a zabránenie personalizácie obsahu na webových stránkach e-shopu
 • požadovať od Správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva
 • vyžiadať si u Správcu prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu
 • u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť
 • nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania
 • požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov

 

Súhlas   so spracovaním osobných údajov pre účely registrácie užívateľského účtu

 Udeľujete týmto súhlas spoločnosti  PALSTAV-PPM s.r.o., Poštárka 4137/16A, 085 01 Bardejov, IČO: 54 587 361, zapísaná v OR Okresný súd Prešov, odiel s.r.o.,  (ďalej len "Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:

 • meno a priezvisko;
 • emailovú adresu;
 • telefónne číslo;
 • fakturačnú adresu;
 • dodaciu adresu;
 • históriu objednávok

Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:

 • zriadenie a administrácia užívateľského účtu;
 • ponúknutie pohodlnejšieho nákupného zážitku.

 Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 5 rokov a to za účelom:

 • zriadenie a administrácia užívateľského účtu, ak túto dobu nepredĺžite. K predĺženiu dochádza aktívnym využívaním užívateľského účtu, čiže pri každom prihlásení sa do užívateľského účtu.
 • ponúknutie pohodlnejšieho nákupného zážitku.

 Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 • Poskytovateľom služby Shoptet a.s. prevádzkovanej spoločnosťou Shoptet a.s., Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, CZ
 • Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním listu alebo e-mailu na vlnytinka@vlnytinka.sk.

 Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 • vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť vzatie bude mať za následok odstránenie užívateľskej registrácie z databázy vrátane s tým spojených osobných údajov,
 • požadovať od Správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva,
 • vyžiadať si u Správcu prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu,
 • u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť,
 • nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania,
 • požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov,
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

Súhlas  so spracovaním osobných údajov pre účely rozosielky e-mailových obchodných oznámení

 Udeľujete týmto súhlas spoločnosti PALSTAV-PPM s.r.o., Poštárka 4137/16A, 085 01 Bardejov, IČO: 54 587 361, zapísaná v OR Okresný súd Prešov, odiel s.r.o., (ďalej len "Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:

 • emailovú adresu;
 • meno a priezvisko
 • adresa

 Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom zaradenia do databázy pre zasielanie online obchodných oznámení.

Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 3 rokov a to za účelom zasielania obchodných oznámení, ak túto dobu nepredĺžite.

 Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 • Poskytovateľom služby Shoptet a.s. prevádzkovanej spoločnosťou Shoptet a.s., Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, CZ
 • Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

 Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním listu alebo e-mailu na vlnytinka@vlnytinka.sk.

 Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť vzatie bude mať za následok ukončenie rozosielania e-mailových obchodných oznámení, popr. na vlastnú žiadosť fyzické odstránenie osobných údajov z databázy e-mailového nástroja.

 

Súhlas  so spracovaním osobných údajov pre účely diskusných príspevkov a komentárov

 Udeľujete týmto súhlas spoločnosti PALSTAV-PPM s.r.o., Poštárka 4137/16A, 085 01 Bardejov, IČO: 54 587 361, zapísaná v OR Okresný súd Prešov, odiel s.r.o.,  (ďalej len "Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:

 • meno / prezývku;
 • emailovú adresu;
 • fotografiu (ak poskytnete cez službu tretej strany).

Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom zobrazenie diskusných príspevkov a komentárov na webe s informáciami o diskutujúcom.

Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 3 rokov a to za účelom zobrazenie diskusných príspevkov a komentárov na webe s informáciami o diskutujúcom.

 Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 • Poskytovateľom služby Shoptet a.s. prevádzkovanej spoločnosťou Shoptet a.s., Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, CZ
 • Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

 Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním listu alebo e-mailu na vlnytinka@vlnytinka.sk.

Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 • vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť vzatie bude mať za následok anonymizovanie informácií o diskutujúcom pri Vašich príspevkoch (úpravou preferencií ochrany súkromia v pätičke webu), popr. na písomnú žiadosť (list, email) kompletné vymazanie Vašich diskusných príspevkov.
 • požadovať od Správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva,
 • vyžiadať si u Správcu prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu,
 • u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť,
 • nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania,
 • požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov,
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,

v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správcu